Komplett tidslinje for søknad om raskt forbrukslån på dagen

I dag er det mulig å søke om og få innvilget lån på dagen. Dette på grunn av en digitalisering av hele prosessen, fra søknad om lån til innhenting av informasjon og signering av lånedokumentene. Når alt foregår digitalt sparer du både tid og penger, men hvor lang tid tar det egentlig fra søknaden om lån blir sendt til pengene står på konto?

Valg av lån på dagen

Et enkelt søk om forbrukslån på dagen på din foretrukne søkemotor gir flere titalls treff. Noen viser til artikler om ulike lån, andre igjen er annonser for ulike banker og lånemeglere. Før du søker om lån er det verdt å gjør et søk, og se hvilke muligheter du har.

Sammenligne ulike banker gjennom en låneportal eller benytt deg av en lånemegler for å søke lån hos flere banker. Med flere søknader til behandling øker du sjansene for å få innvilget lån.

Du har mulighet til å søke på flere forskjellige lån på dagen. Hvor mye du har behov for og hvor lang tid du trenger på å nedbetale lånet påvirker hvilket lån du kan søke om. Har du behov for et mindre lån og kan nedbetale ved neste lønning, kan du søke om et mikrolån.

Har du behov for et høyere beløp og trenger mer enn 6 måneder å nedbetale lånet på, kan du søke om smålån. Siste alternativ for lån på dagen er forbrukslån. Disse har en høyere låneramme og en lengre nedbetalingstid.

Søknad om forbrukslån på dagen

Når du skal søke om lån kan du benytte deg av forskjellige metoder. Du kan søke om lån gjennom en låneportal. Her kan du legge inn kriterier som blant annet årlig inntekt og om du er student, også får du en liste over de bankene som kan tilby deg lån. Du kan og søke om lån på dagen gjennom din dagligbank.

Da har du alt samlet på ett sted, noe som gir bedre oversikt. Til slutt kan du søke om lån gjennom en lånemegler. Her fyller du inn en søknad som igjen formidles videre til alle deres samarbeidspartnere.

Uavhengig av hvordan du velger å søke, vil du oppleve å få behandlet søknaden om lån på dagen. Dette forutsetter at du sender inn digitale søknader, og at bankene ikke trenger noen tilleggsopplysninger for å kunne behandle søknaden. For at bankene skal kunne ta en rask avgjørelse vedrørende lånesøknaden må du sørge for utfyllende informasjon.

Dette må med i en lånesøknad:

 • Fullt navn og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Sivilstand og om du har barn
 • Bosituasjon og utgifter knyttet til dette
 • Arbeidssituasjon
 • Årlig inntekt
 • Eksisterende gjeld

Behandling av søknad

Så snart søknaden om lån er sendt og registrert vil bankene først gjennomføre en kredittsjekk av deg. Dette gjøres for at bankene skal kunne vurdere din økonomi og hvilken kredittscore du har. Denne scoren sier noe om risikoen knyttet til deg som lånetaker. De vil og innhente informasjon om usikret gjeld fra gjeldsregisteret.

Din samlede inntekt og eksisterende gjeld vil påvirke om banken kan innvilge lånet, og til hvilken rente. Her kommer også kredittsjekk og risikovurderingen inn. Når bankene fastsetter renten på lånetilbudet er det tre faktorer som spiller inn – utlån, inflasjon og risiko.

Bankene krever godtgjørelse for å låne ut penger, inflasjon og risikoen de tar ved å låne penger. Sistnevnte settes etter at kredittsjekken er tatt.

Innvilgelse av lånesøknad

For at bankene skal kunne innvilge lånet må du som lånetaker møte følgende kriterier:

 • Være minst 18 år
 • Ha en årlig inntekt på minst 50 000 kroner
 • Ha norsk telefonnummer
 • Være registrert i folkeregisteret
 • Eventuelt ha jobbet i og skattet til Norge de siste tre årene
 • Ikke ha noe betalingsanmerkninger eller pågående inkasso

Hvilke kriterier bankene har til alder og inntekt varierer fra bank til bank. Noen har en aldersgrense på 18 år, mens andre igjen kan ha aldersgrense på 21 år. Årlig inntekt varier også, med krav fra 50 000 kroner og opptil over 200 000 kroner. Flere banker opererer også med en øvre aldersgrense for låntakere.

Så snart du får melding om at lånet er innvilget må du signere en låneavtale. Her fremgår det hvor mye du forplikter å betale hver måned og hvor lenge. Det skal også gå frem hvilken rente du og bankene forholder dere til.

Informasjon om konsekvensene ved mislighold vil også står i denne avtalen. Når du signerer kan du signere med bankID.

Utbetaling av lån på dagen

Bankene kan, i motsetning til å behandle og innvilge, ikke utbetale lån på dagen. Dette av den enkle grunn at det tar tid å registrere og godkjenne en låneavtale, selv med digitale prosesser.

Avtalen må verifiseres og godkjennes av banken før lånet kan utbetales. Dette er en sikkerhet som skal sørge for at andre ikke skal kunne ta opp lån i ditt navn.

Så snart avtalen er registrert og godkjent hos banken vil de starte utbetalingen. Dette kan skje samme dag som du søkte om lån, men det betyr ikke at pengene står på konto samme dag. Normalt tar det mellom 1 og 3 virkedager før pengene er inne på din konto.

Har du søkt om lån til refinansiering vil ikke lånet bli utbetalt til din konto. Banken er, etter nye regler, pålagt å betale ut kravene for deg. Resterende beløp vil så bli utbetalt til din konto.

Hvilket tidspunkt og dag du søker om lån på, spiller med andre ord en liten rolle i hvor snart lånet vil bli utbetalt. Selv om det meste foregår digitalt har bankene faste tider og bestemte retningslinjer for hvordan og når et lån kan utbetales.

Hvilken konto du ønsker lånet utbetalt til, og hvilken bank denne kontoen står i, har også noe å si. Det tar noe lengre tid å overføre mellom ulike banker sammenlignet med overføringer i samme bank.

Oppsummering av tidslinjen

Fra du sender inn søknad om lån til banken utbetaler lånet skal søknaden og påfølgende avtale gjennom flere steg. Banken skal verifisere at det er du som søker om lånet, og at du har økonomi til å betjene lånet. Det skal gjennomføres en kredittsjekk for å vurdere om du kan få lånet, og hvilken rente banken kan tilby.

Kan bankene tilby lånet skal dette tilbudet sendes i retur i form av en avtale som du må signere. Hvor lang tid du bruker på å signere og returnere låneavtalen vil igjen påvirke hvor snart pengene står på konto.

Når avtalen er signert og verifisert av banken vil de godkjenne utbetaling av lånet. Lånet vil deretter stå på konto senest 3 virkedager etter at du har fått beskjed om at lånet er utbetalt til din konto.