Forbrukslån med best betingelser

Betingelser knyttet til renter, gebyrer og totale kostnader påvirker hvor dyrt forbrukslånet blir. Et forbrukslån med gode betingelser er et lån som blir rimeligere totalt sett, men som også passer inn i din økonomiske situasjon. Det finnes også andre betingelser knyttet til lånet, slik som alder og inntekt.

Hva er forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet hvor du ikke må stille med garanti for lånet. Du kan ta opp lån uten sikkerhet i bolig eller egenkapital, og lånet disponerer du slik du selv ønsker. Det er et fleksibelt lån når det kommer til både låneramme og nedbetalingstid, da du kan velge denne selv innenfor gitte rammer.

Lånerammen på forbrukslån er mellom 5 000 til 600 000 kroner. Bankene overfører innvilget lånebeløp til din konto, og du kan bruke pengene slik du selv ønsker. Det finnes derimot noen føringer, som at lånet ikke kan brukes til å finansiere boligkjøp eller pengespill. Nedbetalingstiden er på maksimalt fem år. Likevel kan du når som helst betale inn ekstra eller innfri hele lånet.

Hva er betingelser?

Betingelser på forbrukslån handler om kostnader knyttet til lånet, og også om betingelser som låntaker stiller. Betingelsene knyttet til låntaker handler om alder, inntekt og om vedkommende har betalingsanmerkninger eller ikke. Betingelser på lånet er knyttet til renter, gebyrer, nedbetalingstid og andre lånekostnader.

Alder

Det stilles et krav om at alle som tar opp lån i Norge skal være minst 18 år gamle. Bankene kan derimot selv velge om de vil ha en høyere aldersgrense, noe de fleste banker har gått inn for. Aldergrense på forbrukslån kan være alt fra 20 til 25 år, og enkelte banker vil heller ikke innvilge lån til personer over 70 år.

Inntekt

For å kunne betjene forbrukslånet må du som låntaker ha en inntekt som gir deg betalingsevne. Når bankene vurderer din betalingsevne ser de på skattbar årlig inntekt, og vurderer om denne er høy nok. Du må tjene minst 120 000 kroner for å få innvilget forbrukslån. I tillegg kan du ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i samlet gjeld.

Betalingshistorikk

Når bankene vurderer en lånesøknad, gjennomfører de en kredittvurdering av låntaker. Her ser bankene på betalingshistorikken, om regninger blir betalt i tide, om låntaker har noen pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger kan ikke bankene innvilge lån uten sikkerhet.

Betingelser

Vilkår og betingelser påvirker hvor mye du må betale for lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Betingelser som renter kan forhandles, og bankene gjør en individuell vurdering av låntakers økonomiske situasjon før de gir et rentetilbud. Scorer du høyt på kredittvurderingen får du tilbud om bedre vilkår og betingelser enn om du scorer lavt.

Renter

Forbrukslån har høyere rente sammenlignet med lån med sikkerhet. Grunnen til de høye rentene er risiko. Bankene tar en høyere risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet. Kompensasjonen for denne er det låntakerne som betaler for gjennom høyere renter. Er du ikke fornøyd med rentene du får på lånetilbudet, kan du forhandle om rentene eller søke om lån i en annen bank.

Gebyrer

Gebyrene er fastsatt på forhånd, og må betales av alle låntakere. For forbrukslån kreves det både etableringsgebyr og administrasjonsgebyr. Hvor høye disse gebyrene er varierer fra bank til bank. Etableringsgebyr ligger normalt sett mellom 500 og 1 000 kroner, mens administrasjonsgebyr på 30 til 70 kroner.

Hvordan få best betingelser på forbrukslån

For å få de beste betingelsene lønner det seg å søke om forbrukslån i flere banker. Når du søker om lån hos flere blir søknaden vurdert av flere banker, der alle stiller ulike krav til alder, inntekt og gjør kredittvurderinger på noe ulikt grunnlag. Du kan også forhandle om renter og gebyrer og skape en konkurranse om deg som låntaker.

Har du lån fra før kan du også søke om refinansiering for å få bedre betingelser på lånet. Når du søker om å refinansiere lån stilles det et krav om at bankene skal gi deg de samme eller bedre betingelser enn hva du har i dag. Kan de ikke det, vil de heller ikke kunne innvilge lånet.

Betingelser oppsummert

Forbrukslånet med de beste betingelsene er det som gir deg mest økonomisk fleksibilitet. Det er også det lånet som gir deg de beste vilkårene knyttet til nedbetalingstid, renter og gebyrer.